HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

MOC3021

MOC3021 (Opto-isolator 1 Transistor output)

Cập nhật: 12-10-2012 14:10:10

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,225

5,060

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

MOC3041

MOC3041 (Opto-isolator 1 Triac output)

Cập nhật: 12-10-2012 14:10:10

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,750

6,600

MOC3021

MOC3021 (Opto-isolator 1 Transistor output)

Cập nhật: 12-10-2012 14:10:10

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,225

5,060

4N35

4N35 (Opto-isolator 1 Transistor output)

Cập nhật: 12-10-2012 14:10:10

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,225

3,060