HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

IRFZ44

IRFZ44 (Id=49A, Vd=55V, N-Channel)

Cập nhật: 16-07-2014 19:07:55

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,500

6,500

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

IRF9540

IRF9540 (Id=-23A, Vd=-100V, P-Channel)

Cập nhật: 16-07-2014 19:07:07

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

9,450

9,120

IRFZ44

IRFZ44 (Id=49A, Vd=55V, N-Channel)

Cập nhật: 16-07-2014 19:07:55

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,500

6,500

IRF840

IRF840 (Id=8A, Vd=500V, N-Channel)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:20

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

8,875

8,200

IRF540

IRF540 (Id=23A, Vd=100V, N-Channel)

Cập nhật: 16-07-2014 19:07:11

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


9,000

8,000

7,400