HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

tua vít 7389 - MÃ SỐ: MS2492

tua vít 7389

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:43

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


80,000

73,750

70,000

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Đồng hồ DT-9205A - MÃ SỐ: MS2507

Đồng hồ DT-9205A: dải đo Rmax 200MΩ; VDCmax 1000V; VACmax 750V; Imax 20A; đo được hfe BJT, điện dung, tần số, buzz … - MÃ SỐ MS2507

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:49

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


160,000

150,000

144,000

tua vít 7389 - MÃ SỐ: MS2492

tua vít 7389

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:43

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


80,000

73,750

70,000

Mỏ hàn TNI-U 60w - MÃ SỐ: MS2489

Mỏ hàn TNI-U 60w

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:59

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


58,000

55,000

53,200

Mỏ hàn TNI-U 40w - MÃ SỐ: MS2488

Mỏ hàn TNI-U 40w

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:20

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


55,000

52,000

50,200

Mỏ hàn Nangong 40w - MÃ SỐ: MS2487

Mỏ hàn Nangong 40w

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:42

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


78,000

73,500

70,800

Đồng hồ số DT-830B - MÃ SỐ: MS2504

Đồng hồ số DT-830B: đo được hfe BJT, đo diode, Imax 10A, VDCmax 1000V, VACmax 750V …

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


75,000

68,750

65,000

Kìm cắt 109 (đỏ) - MÃ SỐ: MS2491

Kìm cắt 109 (đỏ)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:18

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


45,000

42,500

41,000

tua vít 7395B - MÃ SỐ: MS2493

tua vít 7395B

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:07

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


90,000

83,750

80,000

Kìm cắt MTC-4 - MÃ SỐ: MS2490

Kìm cắt MTC-4

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:06

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


48,000

45,500

44,000

Đồng hồ YX-360TR - MÃ SỐ: MS2506

Đồng hồ YX-360TR

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


90,000

85,000

82,000

Đồng hồ DE-960TR - MÃ SỐ: MS2505

Đồng hồ DE-960TR: nội trở 20MΩ; thang đo dòng Max 2.5A; đo được hfe BJT …

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


140,000

132,500

128,000

Đồng hồ số A830L - MÃ SỐ: MS2503

Đồng hồ số A830L

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


130,000

122,500

118,000

Que đo VOM - MÃ SỐ: MS2502

Que đo VOM

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

12,000

11,400

Đồng hồ YX-960TR (loại 2) - MÃ SỐ: MS2501

Đồng hồ YX-960TR - nội trở 10MΩ (loại 2)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


110,000

102,500

98,000

Que đo loại 3 (que ốc) - MÃ SỐ: MS2500

Que đo loại 3 (que ốc)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


14,000

12,750

12,000

Que đo loại 2 (que xám) - MÃ SỐ: MS2499

Que đo loại 2 (que xám)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


20,000

18,750

18,000

Que đo loại 1 (que nhọn) - MÃ SỐ: MS2498

Que đo loại 1 (que nhọn)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


25,000

23,750

23,000

Đồng hồ đo (loại bỏ túi) - MÃ SỐ: MS2497

Đồng hồ đo (loại bỏ túi)

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


46,000

45,000

44,000

Đồng hồ DE-360TR - MÃ SỐ: MS2496

Đồng hồ DE-360TR

Cập nhật: 18-12-2017 15:12:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


130,000

123,750

120,000