HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

ULN2003

ULN2003 (7 x High-Voltage/ Current Darlington Arrays)

Cập nhật: 12-05-2014 20:05:58

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,250

3,100

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

L298

L298 (Dual full-Bridge Driver, Iout(max)=3A)

Cập nhật: 12-05-2014 20:05:37

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


36,000

32,125

29,800

ULN2004

ULN2004 (7 x High-Voltage/ Current Darlington Arrays)

Cập nhật: 12-05-2014 20:05:02

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

6,925

6,280

L293

L293 (4 x Push-Pull Channel Driver with Diodes)

Cập nhật: 12-05-2014 20:05:07

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


42,000

37,750

35,200

ULN2803

ULN2803 (8 x High-Voltage/ Current Darlington Arrays)

Cập nhật: 12-05-2014 20:05:12

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,600

4,360