HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Nút volume nhỏ - MÃ SỐ: MS2347

Nút volume nhỏ

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:54

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


800

700

640

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

CT hành trình lớn - MÃ SỐ: MS2379

Công tắc hành trình lớn - có bánh xe

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:15

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,000

4,700

CT hành trình trung - MÃ SỐ: MS2378

Công tắc hành trình trung - có bánh xe

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:11

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,050

3,780

Công tắc gật gù 103 (3 nấc) - MÃ SỐ: MS2377

Công tắc gật gù 103 (3 nấc)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,463

4,140

Công tắc 2 chân (vỏ sắt) - MÃ SỐ: MS2376

Công tắc 2 chân (vỏ sắt)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:43

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,625

3,400

Nút công tắc nhựa 6mm - MÃ SỐ: MS2375

Nút công tắc nhựa 6mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:35

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


300

263

240

Công tắc nhựa dài 6 chân - MÃ SỐ: MS2374

Công tắc nhựa dài 6 chân

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:27

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,250

2,100

Công tắc 16 chân (3 nấc) - MÃ SỐ: MS2373

Công tắc 16 chân (3 nấc)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:53

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,500

3,075

2,820

Nút đề lớn 18mm - MÃ SỐ: MS2372

Nút đề lớn 18mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,675

3,480

Nút đề nhỏ 12mm - MÃ SỐ: MS2371

Nút đề nhỏ 12mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:37

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,650

2,440

Dip Switch 8 - MÃ SỐ: MS2370

Dip Switch 8

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:30

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,075

3,820

Công tắc nhấn thả tròn 12mm - MÃ SỐ: MS2369

Công tắc tròn 12mm (nhấn thả)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:15

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,500

3,200

Công tắc 6 chân - MÃ SỐ: MS2368

Công tắc 6 chân (2 nấc)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,838

1,740

Công tắc hành trình nhỏ - MÃ SỐ: MS2367

Công tắc hành trình nhỏ

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:56

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,225

2,060

Dip Switch 3 - MÃ SỐ: MS2366

Dip Switch 3

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:49

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,800

2,680

Công tắc nhấn giữ tròn 12mm - MÃ SỐ: MS2365

Công tắc tròn 12mm (nhấn giữ)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,500

3,200

Phím HEX (4x4) - MÃ SỐ: MS2364

Phím HEX (4x4)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:50

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


50,000

47,000

45,200

Công tắc kích ON/OFF (SMD) - MÃ SỐ: MS2363

Công tắc kích ON/OFF (SMD)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,250

3,100

Công tắc kích ON/OFF (DIP) - MÃ SỐ: MS2362

Công tắc kích ON/OFF (DIP)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:05

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,250

3,100

Công tắc gật gù 102 (2 nấc) - MÃ SỐ: MS2361

Công tắc gật gù 102 (2 nấc)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:48

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,075

3,820