HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Chì hàn Zhen 0.6mm/100g - MÃ SỐ: MS2565

Chì hàn Zhen 0.6mm/100g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:29

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


35,000

32,500

31,000

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chì hàn Zhen 0.8mm/400g - MÃ SỐ: MS2551

Chì hàn Zhen 0.8mm/400g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:12

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


110,000

101,250

96,000

Chì hàn Zhen 0.6mm/100g - MÃ SỐ: MS2565

Chì hàn Zhen 0.6mm/100g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:29

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


35,000

32,500

31,000

Chì lốc - MÃ SỐ: MS2568

Chì lốc

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


11,000

10,292

9,867

Chì hàn Rosin 0.6mm/500g - MÃ SỐ: MS2567

Chì hàn Rosin 0.6mm/500g (TẠM HẾT HÀNG)

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


320,000

310,000

304,000

Chì hàn Zhen 0.8mm/800g - MÃ SỐ: MS2566

Chì hàn Zhen 0.8mm/800g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


200,000

190,000

184,000

Chì hàn Pengfa 0.6mm/400g - MÃ SỐ: MS2564

Chì hàn Pengfa 0.6mm/400g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


140,000

132,500

128,000

Chì hàn Pengfa 0.8mm/200g - MÃ SỐ: MS2563

Chì hàn Pengfa 0.8mm/200g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


75,000

70,000

67,000

Chì hàn Pengfa 0.8mm/100g - MÃ SỐ: MS2562

Chì hàn Pengfa 0.8mm/100g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


45,000

43,250

42,200

Chì hàn Pengfa 0.8mm/400g - MÃ SỐ: MS2561

Chì hàn Pengfa 0.8mm/400g

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


135,000

127,500

123,000

Chì ống - MÃ SỐ: MS2560

Chì ống (bút hàn)

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

12,250

11,800

Nhựa thông nước - MÃ SỐ: MS2559

Nhựa thông nước (phủ mạch in)

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


9,000

8,250

7,800

Dây đồng hút chì - MÃ SỐ: MS2558

Dây đồng hút chì (TẠM HẾT HÀNG)

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


9,000

8,375

8,000

Hút chì nhỏ - MÃ SỐ: MS2556

Hút chì nhỏ

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


19,000

18,000

17,400

Mỡ hàn nhựa thông - MÃ SỐ: MS2555

Mỡ hàn nhựa thông

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,500

7,200

Chì trung - MÃ SỐ: MS2554

Chì trung (5 mét)

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


9,000

8,175

7,680

Chì lẻ - MÃ SỐ: MS2553

Chì lẻ

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,755

1,608

Nhựa thông - MÃ SỐ: MS2552

Nhựa thông

Cập nhật: 20-12-2017 16:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,750

2,600