HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Led đôi 7 đoạn 26x19mm (A chung)

Led đôi 7 đoạn 26x19mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:06

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,175

6,680

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Led 7 đoạn 65x86mm (A chung)

Led 7 đoạn 65x86mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


45,000

41,750

39,800

Led 7 đoạn 50x70mm (A chung)

Led 7 đoạn 50x70mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


27,000

25,125

24,000

Led 7 đoạn 38x56mm (A chung)

Led 7 đoạn 38x56mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


20,000

18,375

17,400

Led 7 đoạn 29x41mm (A chung)

Led 7 đoạn 29x41mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

9,125

8,600

Led 7 đoạn 13x19mm (K chung)

Led 7 đoạn 13x19mm (K chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,300

3,180

Led 7 đoạn 13x19mm (A chung)

Led 7 đoạn 13x19mm (A chung)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:33

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,800

2,680