HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Led Lamp đỏ đục - loại 1 (5mm)

Led Lamp đỏ đục - loại 1 (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:33

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


300

255

225

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Led Lamp xanh dương đục - loại 1 (5mm)

Led Lamp xanh dương đục - loại 1 (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:25

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


330

310

265

Led Lamp vàng đục - loại 1 (5mm)

Led Lamp vàng đục - loại 1 (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:29

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


310

265

235

Led Lamp đỏ đục - loại 1 (5mm)

Led Lamp đỏ đục - loại 1 (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:33

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


300

255

225

Led Lamp trắng đục - loại 1 (5mm)

Led Lamp trắng đục - loại 1 (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:37

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


360

340

320

Led Senyang xanh lá đục (5mm)

Led Senyang xanh lá đục (5mm) - loại 1

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:59

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


550

440

370

Led Senyang xanh dương đục (5mm)

Led Senyang xanh dương đục (5mm) - loại 1

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:13

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


550

435

365

Led Senyang vàng đục (5mm)

Led Senyang vàng đục (5mm) - loại 1

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:18

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


420

320

265

Led Senyang đỏ đục (5mm)

Led Senyang đỏ đục (5mm) - loại 1

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:10

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


420

320

265

Led Senyang trắng đục (5mm)

Led Senyang trắng đục (5mm) - loại 1

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:36

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


580

500

470