HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Bus 7 - MÃ SỐ: MS2397

Bus 7

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,125

4,900

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Dây nối 5 sợi nhỏ - MÃ SỐ: MS2409

Dây nối 5 sợi nhỏ: nối bằng jack 5 pin

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,500

7,075

6,820

Dây nối 4 sợi nhỏ - MÃ SỐ: MS2408

Dây nối 4 sợi nhỏ: nối bằng jack 4 pin

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,125

5,900

Dây nối 3 sợi nhỏ - MÃ SỐ: MS2407

Dây nối 3 sợi nhỏ: nối bằng jack 3 pin

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,225

4,060

Dây nối 2 sợi nhỏ - MÃ SỐ: MS2406

Dây nối 2 sợi nhỏ: nối bằng jack 2 pin

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,225

3,060

Đầu bus 8 đực - MÃ SỐ: MS2405

Đầu bus 8 đực

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


700

645

612

Đầu bus 6 đực - MÃ SỐ: MS2404

Đầu bus 6 đực

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


600

540

504

Đầu bus 4 đực - MÃ SỐ: MS2403

Đầu bus 4 đực

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

435

396

Đầu bus 2 đực - MÃ SỐ: MS2402

Đầu bus 2 đực

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


300

255

228

Cáp USB - COM - MÃ SỐ: MS2401

Cáp USB - COM

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


60,000

56,250

54,000

Cáp USB nối dài - MÃ SỐ: MS2400

Cáp USB nối dài

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


15,000

14,250

13,800

Bus 12 (không Connector) - MÃ SỐ: MS2399

Bus 12 (không Connector) - đơn vị tính 1/2 met

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,203

5,724

Bus 9 - MÃ SỐ: MS2398

Bus 9

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,450

6,120

Bus 7 - MÃ SỐ: MS2397

Bus 7

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,125

4,900

Bus 1 - MÃ SỐ: MS2396

Bus 1

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,200

1,069

990

Dây điện lẻ (met) - MÃ SỐ: MS2395

Dây điện lẻ (TẠM HẾT HÀNG)

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,363

1,280

Dây điện mềm (cuộn trung) - MÃ SỐ: MS2394

Dây điện mềm (cuộn trung) (TẠM HẾT HÀNG)

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


0

3,625

5,800

Dây điện 1 lõi - MÃ SỐ: MS2393

Dây điện 1 lõi (cuộn nhỏ)

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 3

4 - 15

16

Đơn Giá


2,000

2,000

2,000

Bus 12 - MÃ SỐ: MS2392

Bus 12

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

9,175

8,680

Bus 5 - MÃ SỐ: MS2391

Bus 5

Cập nhật: 20-12-2017 10:12:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,175

3,980