HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

KSE340 - MÃ SỐ: MS0708

KSE340 (Ic=500mA, Vce=+300V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,500

3,075

2,820

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

2SC2655 - MÃ SỐ: MS0729

2SC2655 (Ic=2A, Vce=+50V, NPN, ~2SA1020)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,750

1,600

2SC5200 - MÃ SỐ: MS0728

2SC5200 (Ic=15A, Vce=+230V, NPN, ~2SA1943)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


18,000

17,000

16,400

2SB892 - MÃ SỐ: MS0727

2SB892 (Ic=-2A, Vce=-50V, PNP, ~2SD1207)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


1,500

1,375

1,300

SBW13009-S - MÃ SỐ: MS0726

SBW13009-S (Ic=12A, Vce=+400V, NPN). Sử dụng nhiều trong các bộ nguồn tổ ong

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


19,000

17,250

16,200

2SC3807 - MÃ SỐ: MS0725

2SC3807 (Ic=2A, Vce=25V, NPN, hfe=1000->2000)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,625

2,400

D1710 - MÃ SỐ: MS0724

D1710 (Ic=5A, Vce=500V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

11,500

10,600

2N2222 - MÃ SỐ: MS0723

2N2222 (Ic=800mA, Vce=+40V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

835

736

2N3906 - MÃ SỐ: MS0722

2N3906 (Ic=-200mA, Vce=-40V, PNP)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


900

750

660

2SD613 - MÃ SỐ: MS0721

2SD613 (Ic=6A, Vce=85V, NPN, , Complement to type 2SB633)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

3,975

3,660

BD140 - MÃ SỐ: MS07120

BD140 (Ic=-1,5A, Vce=-80V, PNP, Complement to type BD139)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,625

2,400

BUT11A - MÃ SỐ: MS0719

BUT11A (Ic=5A, Vce=+450V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,300

5,880

BD139 - MÃ SỐ: MS0718

BD139 (Ic=1,5A, Vce=+80V, NPN, Complement to type BD140)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,625

2,400

2SC3355 - MÃ SỐ: MS0717

2SC3355 (Ic=100mA, Vce=+12V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,775

1,640

B772 - MÃ SỐ: MS0716

B772 (Ic=-5A, Vce=-30V, PNP, Complement to type D882)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


2,000

1,725

1,560

2SC2344 - MÃ SỐ: MS0715

2SC2344 (Ic=1,5A, Vce=+160V, NPN, Complement to type 2SA1011)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,600

3,360

D401 - MÃ SỐ: MS0714

D401 (Ic=2A, Vce=+150V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,050

3,780

13009 - MÃ SỐ: MS0713

13009 (Ic=12A, Vce=+400V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,675

5,180

13007 - MÃ SỐ: MS0712

13007 (Ic=8A, Vce=+400V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,450

4,120

13005 - MÃ SỐ: MS0711

13005 (Ic=4A, Vce=+400V, NPN)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

3,925

3,580