HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Zener 18V

Zener 18V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

1N4744

1N4744 (Zener 15V/1w)

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

1N4742

1N4742 (Zener 12V/1w)

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Zener 24V

Zener 24V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 10V

Zener 10V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 18V

Zener 18V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 15V

Zener 15V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 8V2

Zener 8V2

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 6V2

Zener 6V2

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 5V6

Zener 5V6

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 4V7

Zener 4V7

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 4V3

Zener 4V3

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 2V

Zener 2V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 12V

Zener 12V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 9V1

Zener 9V1

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

438

400

Zener 7V5

Zener 7V5

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 5V1

Zener 5V1

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 3V6

Zener 3V6

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Zener 3V

Zener 3V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:57

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360