HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

6A10

6A10 (Diode 6A)

Cập nhật: 31-12-2012 15:12:49

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


2,000

1,738

1,580

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

6A10

6A10 (Diode 6A)

Cập nhật: 31-12-2012 15:12:49

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


2,000

1,738

1,580

1N4148

1N4148 (Diode 200mA)

Cập nhật: 31-12-2012 15:12:49

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


400

330

288

1N5408

1N5408 (Diode 3A)

Cập nhật: 31-12-2012 15:12:49

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

880

808

1N4007

1N4007 (Diode 1A)

Cập nhật: 31-12-2012 15:12:49

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


400

330

288