HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

PT2272-L4 - MÃ SỐ: MS1114

PT2272-L4 (Remote Control Decoder, Latch type)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,450

6,120

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

BL9148 - MÃ SỐ: MS1129

BL9148 (infrared Remote Control Transmitter)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,175

5,980

Mạch RF không có IC - MÃ SỐ: MS1128

Mạch thu RF không có IC( 4 cổng)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


20,000

18,625

17,800

Bộ RF 4 kênh - MÃ SỐ: MS1127

Bộ điều khiển xa 4 kênh (không có Remote)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


140,000

120,000

108,000

PT2249 - MÃ SỐ: MS1126

PT2249 (Infrared Remote Control Receiver)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,750

5,600

Module siêu âm SR05 - MÃ SỐ: MS1125

Module siêu âm SR05

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


90,000

87,500

86,000

Mạch thu RF có IC - MÃ SỐ: MS1124

Mạch thu RF có IC (4 cổng)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


42,000

40,000

38,000

Remote 4 cổng - MÃ SỐ: MS1123

Remote 4 cổng

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


39,000

37,000

35,800

BISS0001 - MÃ SỐ: MS1122

BISS0001 (Motion Detector IC)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


12,000

10,750

10,000

Thấu kính Fresnel - MÃ SỐ: MS1121

Thấu kính PIR Fresnel

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,250

6,800

PIR D203B - MÃ SỐ: MS1120

PIR D203B (Motion Sensor)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


24,000

22,250

21,200

Đầu thu siêu âm - MÃ SỐ: MS1119

Đầu thu siêu âm

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


22,000

20,000

18,800

Đầu phát siêu âm - MÃ SỐ: MS1118

Đầu phát siêu âm

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


22,000

20,000

18,800

PT2248 - MÃ SỐ: MS1117

PT2248 (Infrared Remote Control Transmitter)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,075

5,820

PT2262 - MÃ SỐ: MS1116

PT2262 (Remote Control Encoder, paired with PT2272)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

6,075

5,820

PT2272-M4 - MÃ SỐ: MS1115

PT2272-M4 (Remote Control Decoder, Momentary type)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,325

5,920

PT2272-L4 - MÃ SỐ: MS1114

PT2272-L4 (Remote Control Decoder, Latch type)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,450

6,120

Mắt hồng ngoại (sắt) - MÃ SỐ: MS1113

Mắt thu hồng ngoại (sắt)

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,700

4,520

Led phát - MÃ SỐ: MS1112

Led phát

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

900

840

Led thu - MÃ SỐ: MS1111

Led thu

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:45

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,200

1,075

1,000