HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Điện trở 3,3Ω (0,25W)

Điện trở 3,3Ω (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Điện trở 1,5Ω (0,25W)

Điện trở 1,5Ω (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 27Ω (0,25W)

Điện trở 27Ω (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 10MΩ (0,25W)

Điện trở 10MΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 1MΩ (0,25W)

Điện trở 1MΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 820KΩ (0,25W)

Điện trở 820KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 680KΩ (0,25W)

Điện trở 680KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 560KΩ (0,25W)

Điện trở 560KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 470KΩ (0,25W)

Điện trở 470KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 390KΩ (0,25W)

Điện trở 390KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 330KΩ (0,25W)

Điện trở 330KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 270KΩ (0,25W)

Điện trở 270KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 220KΩ (0,25W)

Điện trở 220KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 180KΩ (0,25W)

Điện trở 180KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 150KΩ (0,25W)

Điện trở 150KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 120KΩ (0,25W)

Điện trở 120KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 100KΩ (0,25W)

Điện trở 100KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 82KΩ (0,25W)

Điện trở 82KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 68KΩ (0,25W)

Điện trở 68KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55

Điện trở 56KΩ (0,25W)

Điện trở 56KΩ (0,25W)

Cập nhật: 28-01-2014 15:01:26

S.L

1 - 19

20 - 999

1000

Đơn Giá


100

60

55