HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

TDA2003

TDA2003 (10W Car mono Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,500

6,675

6,180

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

LM3915

LM3915 (10-Dot LED Mono Driver Circuit)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:28

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


22,000

21,500

21,200

LM3914

LM3914 (10-Dot LED Mono Driver Circuit)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:44

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


18,000

16,250

15,200

AN6884

AN6884 (5-Dot LED Mono Driver Circuit)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,500

4,200

TDA2822

TDA2822 (1,7W-Stereo/ 3,2W-Bridge Power Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,250

4,800

TDA7294

TDA7294 (100V - 100W Mono Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


33,000

31,500

30,600

TDA1524

TDA1524 (Stereo-tone/volume control circuit)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


25,000

23,500

22,600

TDA2030

TDA2030 (14w mono Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:14

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,800

4,300

4,000

TEA2025

TEA2025 (1W Stereo/ 3W-Bridge Power Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

5,850

5,160

TDA2005

TDA2005 (6,5W-Stereo/ 20W-Bridge Power Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


14,000

13,125

12,600

TDA2003

TDA2003 (10W Car mono Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,500

6,675

6,180

LA4440

LA4440 (6W-Stereo/ 19W-Bridge Power Amplifier)

Cập nhật: 20-12-2013 22:12:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


18,000

17,140

16,624