HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Volume đôi 50KΩ (1W) - MÃ SỐ: MS0527

Volume đôi 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,675

2,480

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Volume đôi 5KΩ (1W) - MÃ SỐ: MS0528

Volume đôi 5KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,675

2,480

Volume đôi 50KΩ (1W) - MÃ SỐ: MS0527

Volume đôi 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,675

2,480

Volume đôi 100KΩ - MÃ SỐ: MS0526

Volume đôi 100KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,650

2,440

Volume đơn 250KΩ - MÃ SỐ: MS0525

Volume đơn 250KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,200

2,020

Volume đơn 100KΩ - MÃ SỐ: MS0524

Volume đơn 100KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,175

1,980

Volume đơn 50KΩ - MÃ SỐ: MS0523

Volume đơn 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,175

1,980

Volume đơn 10KΩ - MÃ SỐ: MS0522

Volume đơn 10KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,175

1,980

Volume đơn 5KΩ - MÃ SỐ: MS0521

Volume đơn 5KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:04

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,175

1,980