HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Rơle 12V (8 chân) - MÃ SỐ: MS2442

Rơle 12V (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,375

7,000

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Ống gen co nhiệt 10 ly - MÃ SỐ: MS2457

Ống gen co nhiệt 10 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,875

1,800

Ống gen co nhiệt 8 ly - MÃ SỐ: MS2456

Ống gen co nhiệt 8 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,813

1,700

Ống gen co nhiệt 7 ly - MÃ SỐ: MS2455

Ống gen co nhiệt 7 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,788

1,660

Ống gen co nhiệt 6 ly - MÃ SỐ: MS2454

Ống gen co nhiệt 6 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,775

1,640

Ống gen co nhiệt 5 ly - MÃ SỐ: MS2453

Ống gen co nhiệt 5 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


1,500

1,375

1,300

Ống gen co nhiệt 4 ly - MÃ SỐ: MS2452

Ống gen co nhiệt 4 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,338

1,240

Ống gen co nhiệt 3 ly - MÃ SỐ: MS2451

Ống gen co nhiệt 3 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,313

1,200

Ống gen co nhiệt 2 ly - MÃ SỐ: MS2450

Ống gen co nhiệt 2 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

900

840

Ống gen co nhiệt 1 ly - MÃ SỐ: MS2449

Ống gen co nhiệt 1 ly

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Rơle 5V (5 chân) - MÃ SỐ: MS2448

Rơle 5V (5 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,950

5,620

Rơle 220VAC OMRON (8 chân) - MÃ SỐ: MS2447

Rơle 220VAC OMRON (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


16,000

15,000

14,400

Đế rơle OMRON (8 chân) - MÃ SỐ: MS2446

Đế rơle OMRON (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,375

7,000

Rơle 12V OMRON (8 chân) - MÃ SỐ: MS2445

Rơle 12V OMRON (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


16,000

15,000

14,400

Rơle 24V OMRON (8 chân) - MÃ SỐ: MS2444

Rơle 24V OMRON (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


16,000

15,000

14,400

Rơle 5V (8 chân) - MÃ SỐ: MS2443

Rơle 5V (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,375

7,000

Rơle 12V (8 chân) - MÃ SỐ: MS2442

Rơle 12V (8 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,375

7,000

Rơle 12V (5 chân) - MÃ SỐ: MS2441

Rơle 12V (5 chân)

Cập nhật: 20-12-2017 09:12:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,825

5,420