HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Điện trở 15KΩ (2W)

Điện trở 15KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Điện trở 33Ω (2W)

Điện trở 33Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

820

712

Điện trở 470Ω (2W)

Điện trở 470Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

820

712

Điện trở 100KΩ (2W)

Điện trở 100KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

820

712

Điện trở 47KΩ (2W)

Điện trở 47KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 22KΩ (2W)

Điện trở 22KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 15KΩ (2W)

Điện trở 15KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 12KΩ (2W)

Điện trở 12KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 6,8KΩ (2W)

Điện trở 6,8KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 5,6KΩ (2W)

Điện trở 5,6KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 3,3KΩ (2W)

Điện trở 3,3KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 1,5KΩ (2W)

Điện trở 1,5KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 560Ω (2W)

Điện trở 560Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 330Ω (2W)

Điện trở 330Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

820

712

Điện trở 220Ω (2W)

Điện trở 220Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 150Ω (2W)

Điện trở 150Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 120Ω (2W)

Điện trở 120Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 100Ω (2W)

Điện trở 100Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 15Ω (2W)

Điện trở 15Ω (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740

Điện trở 10KΩ (2W)

Điện trở 10KΩ (2W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:55

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

838

740