HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Điện trở 1KΩ (1W)

Điện trở 1KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Điện trở 47KΩ (1W)

Điện trở 47KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Điện trở 33KΩ (1W)

Điện trở 33KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Điện trở 22KΩ (1W)

Điện trở 22KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Điện trở 15KΩ (1W)

Điện trở 15KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Điện trở 12KΩ (1W)

Điện trở 12KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Điện trở 1,5Ω (1W)

Điện trở 1,5Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 1,5KΩ (1W)

Điện trở 1,5KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 560Ω (1W)

Điện trở 560Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 150Ω (1W)

Điện trở 150Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 47Ω (1W)

Điện trở 47Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 33Ω (1W)

Điện trở 33Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 22Ω (1W)

Điện trở 22Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 1,2KΩ (1W)

Điện trở 1,2KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 68KΩ (1W)

Điện trở 68KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 56KΩ (1W)

Điện trở 56KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 100KΩ (1W)

Điện trở 100KΩ (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 15Ω (1W)

Điện trở 15Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 6,8Ω (1W)

Điện trở 6,8Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440

Điện trở 5,6Ω (1W)

Điện trở 5,6Ω (1W)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

463

440