HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Led siêu sáng trắng trong (5mm)

Led siêu sáng trắng trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:02

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


350

310

280

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Led lùn siêu sáng dương (5mm)

Led lùn siêu sáng dương (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:44

S.L

1 - 99

100 - 999

1000

Đơn Giá


320

300

270

Led lùn siêu sáng vàng (5mm)

Led lùn siêu sáng vàng (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:47

S.L

1 - 99

100 - 999

1000

Đơn Giá


290

250

220

Led lùn siêu sáng đỏ (5mm)

Led lùn siêu sáng đỏ (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:49

S.L

1 - 99

100 - 999

1000

Đơn Giá


290

250

220

Led lùn siêu sáng trắng (5mm)

Led lùn siêu sáng trắng (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:52

S.L

1 - 99

100 - 999

1000

Đơn Giá


350

310

280

Led siêu sáng lục đục (5mm)

Led siêu sáng lục đục (5mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


330

310

280

Led siêu sáng dương đục (5mm)

Led siêu sáng dương đục (5mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


320

300

270

Led siêu sáng vàng đục (5mm)

Led siêu sáng vàng đục (5mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


290

250

220

Led siêu sáng đỏ đục (5mm)

Led siêu sáng đỏ đục (5mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


290

250

220

Led siêu sáng trắng đục (5mm)

Led siêu sáng trắng đục (5mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


350

310

280

Led siêu sáng lục (10mm)

Led siêu sáng lục (10mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,363

1,280

Led siêu sáng dương (10mm)

Led siêu sáng dương (10mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Led siêu sáng vàng (10mm)

Led siêu sáng vàng (10mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Led siêu sáng đỏ (10mm)

Led siêu sáng đỏ (10mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,275

1,140

Led siêu sáng trắng (10mm)

Led siêu sáng trắng (10mm)

Cập nhật: 24-08-2014 15:08:06

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


1,700

1,550

1,460

Led siêu sáng lục trong (5mm)

Led siêu sáng lục trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:19

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


330

310

280

Led siêu sáng dương trong (5mm)

Led siêu sáng dương trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:16

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


320

300

270

Led siêu sáng vàng trong (5mm)

Led siêu sáng vàng trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:11

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


290

250

220

Led siêu sáng đỏ trong (5mm)

Led siêu sáng đỏ trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:07

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


290

250

220

Led siêu sáng trắng trong (5mm)

Led siêu sáng trắng trong (5mm)

Cập nhật: 17-03-2015 17:03:02

S.L

1 - 99

100 - 499

500

Đơn Giá


350

310

280