HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Tụ hóa 470μF/ 50V

Tụ hóa 470μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,400

2,100

1,920

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tụ hóa 100μF/ 50V

Tụ hóa 100μF/ 50V

Cập nhật: 27-02-2014 21:02:19

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

900

840

Tụ hóa 47μF/ 16V

Tụ hóa 47μF/ 16V

Cập nhật: 27-02-2014 21:02:24

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Tụ hóa 470μF/ 50V

Tụ hóa 470μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,400

2,100

1,920

Tụ hóa 4700μF/ 50v

Tụ hóa 4700μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

9,350

8,960

Tụ hóa 4700μF/ 25V

Tụ hóa 4700μF/ 25V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,197

3,015

Tụ hóa 470μF/ 25V

Tụ hóa 470μF/ 25V

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:24

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1000

850

760

Tụ hóa 470μF/ 16V

Tụ hóa 470μF/ 16V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

850

760

Tụ hóa 47μF/ 50V

Tụ hóa 47μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

440

404

Tụ hóa 47μF/ 25V

Tụ hóa 47μF/ 25V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

438

400

Tụ hóa 4,7μF/ 50V

Tụ hóa 4,7μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

405

348

Tụ hóa 33μF/ 50V

Tụ hóa 33μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

425

380

Tụ hóa 3,3μF/ 50V

Tụ hóa 3,3μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Tụ hóa 2200μF/ 50V

Tụ hóa 2200μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,625

5,400

Tụ hóa 2200μF/ 25V

Tụ hóa 2200μF/ 25V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,700

2,520

Tụ hóa 220μF/ 50v

Tụ hóa 220μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Tụ hóa 220μF/ 25v

Tụ hóa 220μF/ 25V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


800

680

608

Tụ hóa 220μF/ 16V

Tụ hóa 220μF/ 16V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

414

362

Tụ hóa 22μF/ 25V

Tụ hóa 22μF/ 25V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Tụ hóa 2,2μF/ 50V

Tụ hóa 2,2μF/ 50V

Cập nhật: 30-05-2013 21:05:46

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360