HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Điện trở sứ 47KΩ (5W)

Điện trở sứ 47KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Điện trở sứ 2,2Ω (5W)

Điện trở sứ 2,2Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,275

1,140

Điện trở sứ 27Ω (5W)

Điện trở sứ 27Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,275

1,140

Điện trở sứ 1Ω (5W)

Điện trở sứ 1Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,275

1,140

Điện trở sứ 0,5Ω (5W)

Điện trở sứ 0,5Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 68Ω (5W)

Điện trở sứ 68Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở sứ 68KΩ (5W)

Điện trở sứ 68KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở sứ 33Ω (5W)

Điện trở sứ 33Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 0,56Ω (5W)

Điện trở sứ 0,56Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 0,47Ω (5W)

Điện trở sứ 0,47Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 0,39Ω (5W)

Điện trở sứ 0,39Ω (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 100KΩ (5W)

Điện trở sứ 100KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 47KΩ (5W)

Điện trở sứ 47KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 22KΩ (5W)

Điện trở sứ 22KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 15KΩ (5W)

Điện trở sứ 15KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 12KΩ (5W)

Điện trở sứ 12KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 6,8KΩ (5W)

Điện trở sứ 6,8KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 5,6KΩ (5W)

Điện trở sứ 5,6KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 3,3KΩ (5W)

Điện trở sứ 3,3KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220

Điện trở sứ 1KΩ (5W)

Điện trở sứ 1KΩ (5W)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:41

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,325

1,220