HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Điện trở thanh 4,7KΩ

Điện trở thanh 4K7 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Điện trở thanh 3K3

Điện trở thanh 3K3 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 1K5

Điện trở thanh 1K5 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 470Ω

Điện trở thanh 470Ω (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 220Ω

Điện trở thanh 220Ω (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 6,8KΩ

Điện trở thanh 6K8 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 2,2KΩ

Điện trở thanh 2K2 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 10KΩ

Điện trở thanh 10KΩ (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 4,7KΩ

Điện trở thanh 4K7 (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:44

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180

Điện trở thanh 1KΩ

Điện trở thanh 1KΩ (9 chân)

Cập nhật: 16-10-2012 02:10:43

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,300

1,180