HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Thạch anh 22,1184MHz - MÃ SỐ: MS0162

Thạch anh 22,1184MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,350

1,260

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thạch anh 16MHz - MÃ SỐ: MS0167

Thạch anh 16MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


1,500

1,375

1,300

Thạch anh 455KHz - MÃ SỐ: MS0166

Thạch anh 455KHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

888

820

Thạch anh 12MHz - MÃ SỐ: MS0165

Thạch anh 12MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,350

1,260

Thạch anh 24MHz - MÃ SỐ: MS0164

Thạch anh 24MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,350

1,260

Thạch anh 32,768KHz - MÃ SỐ: MS0163

Thạch anh 32,768KHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


2,000

1,725

1,560

Thạch anh 22,1184MHz - MÃ SỐ: MS0162

Thạch anh 22,1184MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,350

1,260

Thạch anh 11,0592MHz - MÃ SỐ: MS0161

Thạch anh 11,0592MHz

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:10

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,350

1,260