HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

CD4051BE

CD4051BE (Single 8-Channel multiplexer)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,000

3,700

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

CD4081BD

CD4081BD (4 x AND - 2 inputs)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:49

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,100

3,860

HEF4538BP

HEF4538BP (2 x precision monostable multivibrator)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:53

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,500

7,475

6,860

CD4069UBE

CD4069UBE (6 x NOT)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:32

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,550

3,280

CD4053BE

CD4053BE (3 x 2-Channel multiplexer)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,550

3,280

CD4051BE

CD4051BE (Single 8-Channel multiplexer)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,000

3,700

CD4001BE

CD4001BE (4 x NOR - 2 inputs)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,550

3,280

CD4543BE

CD4543BE (4 x 3-STATE NOR R/S Latches)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,425

5,080

HCF4541BE

HCF4541BE (CMOS 4 x True/Complement Buffer)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,725

4,560

HCF4094BE

HCF4094BE (8-Bit Shift Register/Latch - 3-STATE Outputs)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:07

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,475

4,160

CD4093BD

CD4093BD (CMOS 4 x NAND - 2 inputs)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,725

5,260

CD4047BE

CD4047BE (Low Power Monostable/Astable Multivibrator)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,625

5,400

CD4030BE

CD4030BE (4 x XOR - 2 inputs)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,375

6,000

HCF4013BE

HCF4013BE (CMOS 2 x D Flip-Flop)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:39

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,225

3,060

HCF4060BE

HCF4060BE (Binary Counter/Divider and internal Oscillator)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:16

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,875

3,800

CD4040BE

CD4040BE (Binary Counter/Divider 12-STAGE)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,550

4,280

HEF4518BP

HEF4518BP (CMOS 2 x UP-Counter)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:34

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,225

4,060

HEF4511BP

HEF4511BP (BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers -15V outputs)

Cập nhật: 01-11-2014 15:11:12

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,225

4,760

HEF4071BP

HEF4071BP (4 x OR - 2 inputs)

Cập nhật: 06-07-2014 14:07:27

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,600

4,360

CD4066BE

CD4066BE (CMOS 4 x Bilateral Switch)

Cập nhật: 06-07-2014 10:07:13

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,550

3,280