HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

CD74HC154EN

CD74HC154EN (4-Line to 16-Line Decoders/Demultiplexers)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:30

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

12,125

11,600

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

TC74HC688P

TC74HC688P (8 Bit Equality Comparator)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


19,000

17,325

16,320

SN74HC132N

SN74HC132N (4 x NAND, 10 LSTTL Loads)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:28

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,350

4,960

74HC112

74HC112 (2 x JK-FLIP-FLOP)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:45

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,200

6,720

SN74HC14N

SN74HC14N (6 x NOT, 10 LSTTL Loads)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:39

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,700

3,520

SN74HC595N

SN74HC595N (8-Bit Serial In/ Parallel Out Shift Register - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,175

2,980

SN74HC574N

SN74HC574N (8 x D-type Edge-triggered Flip-Flops - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:05

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,550

5,280

74HC573N

74HC573N (8 x D-type Transparent Latches - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,500

6,675

6,180

SN74HC541N

SN74HC541N (8 x TRI-STATE Buffers and Line Drivers)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,750

5,600

SN74HC540N

SN74HC540N (8 x TRI-STATE Buffers and Line Drivers)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,500

6,925

6,580

SN74HC393N

SN74HC393N (8 x D-type Edge-triggered Flip-Flops - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:10

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,600

5,360

SN74HC374N

SN74HC374N (8 x D-type Edge-triggered Flip-Flops - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 09-08-2014 15:08:26

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,550

5,280

74HC373N

74HC373N (8 x D-type Transparent Latches - TRI-STATE outputs)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:53

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

4,905

4,548

74HC273N

74HC273N (8 x D-type Positive-edge-triggered Flip-Flops-with Clear)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:15

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,450

5,120

HD74LS247P

HD74LS247P (BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers -15V outputs)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:25

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


10,000

9,500

9,200

74HC245N

74HC245N (8 x TRI-STATE Bus Transceiver)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:35

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,250

4,100

SN74HC244N

SN74HC244N (8 x TRI-STATE Buffers/Line Drivers/Line Receivers)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:53

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,400

5,040

SN74HC240N

SN74HC240N (8 x TRI-STATE Buffers/Line Drivers/Line Receivers)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:20

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,550

5,280

CD74HC194E

CD74HC194E (4-Bit Serial or Parallel In/ Parallel Out Shift Register)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:59

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,500

7,750

7,300

CD74HC193E

CD74HC193E (Sync. Up/Down 4-bit Binary Counters - 2 x clock-line)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:49

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,550

7,280