HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Domino 2 chân (thẳng) - MÃ SỐ: MS2230

Domino 2 chân (thẳng)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,363

1,280

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Trạm Loa 2 vuông - MÃ SỐ: MS2262

Trạm Loa 2 vuông

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:06

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,375

5,000

Trạm Loa 4 lớn - MÃ SỐ: MS2261

Trạm Loa 4 lớn

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:52

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,375

4,000

Trạm Loa 4 nhỏ - MÃ SỐ: MS2260

Trạm Loa 4 nhỏ

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:36

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


4,000

3,450

3,120

Trạm Loa 2 lớn - MÃ SỐ: MS2259

Trạm Loa 2 lớn

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:15

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,375

4,000

Trạm Loa 2 nhỏ - MÃ SỐ: MS2258

Trạm Loa 2 nhỏ

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:48

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,500

3,200

Đầu cot ống 2,5mm - MÃ SỐ: MS2256

Đầu cot ống 2,5mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


150

135

126

Đầu cot chẻ 2-4mm - MÃ SỐ: MS2257

Đầu cot chẻ 2-4mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


200

178

164

Đầu cot ống 1,5mm - MÃ SỐ: MS2255

Đầu cot ống 1,5mm

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


150

135

126

Đầu RJ11 đực - MÃ SỐ: MS2254

Đầu RJ11 đực (đầu cáp điện thoại)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

788

660

Đầu RJ45 đực - MÃ SỐ: MS2253

Đầu RJ45 đực (đầu cáp mạng)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,500

1,213

1,040

Domino nhựa - MÃ SỐ: MS2252

Domino nhựa (12 đầu nối)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

5,750

6,200

Đầu USB cái (Type A) - MÃ SỐ: MS2251

Đầu USB cái - loại dẹp (Type A)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


2,500

2,050

1,780

Jack bắp chuối đực - MÃ SỐ: MS2250

Jack bắp chuối đực

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,150

1,940

Jack bắp chuối cái - MÃ SỐ: MS2249

Jack bắp chuối cái

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,288

1,160

Domino 2 chân (cong) - MÃ SỐ: MS2248

Domino 2 chân (cong)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,300

2,180

Đế IC 40 chân - khe rộng (ZIF40) - MÃ SỐ: MS2247

Đế IC 40 chân - khe rộng

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

12,250

11,800

Ổ AC cái - MÃ SỐ: MS2246

Ổ AC cái

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,750

1,600

Connector DB9 cái (chân 90°) - MÃ SỐ: MS2245

Connector DB9 cái (chân 90°)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,375

4,000

Connector DB9 đực (chân 90°) - MÃ SỐ: MS2244

Connector DB9 đực (chân 90°)

Cập nhật: 18-12-2017 16:12:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,375

4,000