HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

LM35

LM35 (Precision Centigrade Temperature Sensors)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:42

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


16,000

15,500

15,200

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

MQ5 (Gas Sensor)

MQ5 (Cảm biến khí ga)

Cập nhật: 03-03-2013 10:03:05

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


70,000

65,000

62,000

LM35

LM35 (Precision Centigrade Temperature Sensors)

Cập nhật: 22-12-2013 11:12:42

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


16,000

15,500

15,200