HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

LM317

LM317 (+1.2 V to 37 V, 1,5A Adjustable Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:03

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,625

3,400

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

KA7500

KA7500 (Current Mode PWM Controller)

Cập nhật: 02-05-2014 11:05:01

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8.000

7.500

7.200

L7924

L7924 (-24V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:06

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,725

3,560

L7824

L7824 (+24V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:11

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,800

2,680

L7815

L7815 (+15V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:16

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,200

3,020

TL431A

TL431A (Adjustable Precision Shunt Regulators)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:22

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

TL494

TL494 (Pulse-Width-Modulation Control Circuits)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:29

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

3,950

3,620

LM337

LM337 (-1.2 V to -37 V, 1,5A Adjustable Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:35

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

7,550

7,280

LM2576

LM2576 (adj - 3.0 A, 15 V, Step−Down Switching Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:40

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


15,000

14,250

13,800

MC34063-DIP

MC34063 (DC-to-DC Converter Control Circuits)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:45

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


6,000

4,875

4,200

MC34063-SMD

MC34063 - SMD

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:00

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,000

5,375

5,000

UC3845

UC3845 (Current Mode PWM Controller)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:08

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,200

3,020

UC3842

UC3842 (Current Mode PWM Controller)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:48

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,500

3,250

3,100

L7915

L7915 (-15V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:14

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,700

3,520

L7912

L7912 (-12V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:19

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,700

3,520

L7909

L7909 (-9V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:24

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,150

3,940

L7905

L7905 (-5V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:54

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,675

3,480

L7812

L7812 (+12V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:34

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,725

2,560

L7809

L7809 (+9V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:47

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,750

2,600

L7805

L7805 (+5V Voltage Regulator)

Cập nhật: 14-03-2014 08:03:53

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,750

2,600