HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

TIP42

TIP42 (Ic=-6A, Vce=-40-> -100V, PNP)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,325

2,220

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

TIP147

TIP147 (Ic=-10A, Vce=-60-> -100V, PNP)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


8,000

6,825

6,120

TIP127

TIP127 (Ic=-5A, Vce=-60->-100V, PNP)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,200

4,020

TIP32

TIP32 (Ic=-3A, Vce=-40-> -100V, PNP)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,500

4,050

3,780

TIP42

TIP42 (Ic=-6A, Vce=-40-> -100V, PNP)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,325

2,220

TIP41

TIP41 (Ic=6A, Vce=+40->100V, NPN)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:29

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

TIP122

TIP122 (Ic=5A, Vce=+60->100V, NPN)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,700

2,520

TIP142

TIP142 (Ic=10A, Vce=+60->100V, NPN)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


9,000

7,575

6,720

TIP3055

TIP3055 (Ic=15A, Vce=+60V, NPN)

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:17

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


13,000

12,454

12,126