HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

BTA16 - MÃ SỐ: MS0561

BTA16 (It=16A, V=400-800V, Ig=50-100mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:35

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,825

5,420

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

BTA12 - MÃ SỐ: MS0567

BTA12 (It=12A, V=600-800V, Ig=5-50mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,050

4,780

BTA06 - MÃ SỐ: MS0566

BTA06 (It=6A, V=600-800V, Ig=5-50mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

5,075

4,820

MAC97A - MÃ SỐ: MS0565

MAC97A (It=0,4A, V=400V, Ig=5-7mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,500

1,313

1,200

BT138 - MÃ SỐ: MS0564

BT138 (It=12A, V=600V, Ig=25mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,500

4,875

4,500

BT137 - MÃ SỐ: MS0563

BT137 (It=8A, V=600V, Ig=25mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,350

3,960

BT136 - MÃ SỐ: MS0562

BT136 (It=4A, V=600V, Ig=5-10mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:36

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,250

3,800

BTA16 - MÃ SỐ: MS0561

BTA16 (It=16A, V=400-800V, Ig=50-100mA)

Cập nhật: 25-12-2017 15:12:35

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


6,500

5,825

5,420