HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Vi trở tròn 50KΩ - MÃ SỐ: MS0493

Vi trở tròn 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Vi trở vuông 10KΩ - MÃ SỐ: MS0503

Vi trở vuông 10KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

Vi trở dẹp 1KΩ - MÃ SỐ: MS0502

Vi trở dẹp 1KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

Vi trở dẹp 500KΩ - MÃ SỐ: MS0501

Vi trở dẹp 500KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,300

2,180

Vi trở dẹp 100KΩ - MÃ SỐ: MS0500

Vi trở dẹp 100KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

Vi trở dẹp 50KΩ - MÃ SỐ: MS0499

Vi trở dẹp 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,300

2,180

Vi trở dẹp 10KΩ - MÃ SỐ: MS0498

Vi trở dẹp 10KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

Vi trở tròn 500KΩ - MÃ SỐ: MS0497

Vi trở tròn 500KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Vi trở dẹp 5KΩ - MÃ SỐ: MS0496

Vi trở dẹp 5KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,275

2,140

Vi trở tròn 200KΩ - MÃ SỐ: MS0495

Vi trở tròn 200KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,000

845

752

Vi trở tròn 100KΩ - MÃ SỐ: MS0494

Vi trở tròn 100KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Vi trở tròn 50KΩ - MÃ SỐ: MS0493

Vi trở tròn 50KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Vi trở tròn 10KΩ - MÃ SỐ: MS0492

Vi trở tròn 10KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:52

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Vi trở tròn 5KΩ - MÃ SỐ: MS0491

Vi trở tròn 5KΩ

Cập nhật: 25-12-2017 14:12:51

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800