HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Cuộn cảm 4,7μHR

Cuộn cảm 4,7μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cuộn cảm lõi tinh chỉnh

Cuộn cảm lõi tinh chỉnh

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:12

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


3,000

2,750

2,600

Cuộn cảm ferit 100HR (1A)

Cuộn cảm ferit 100HR (1A)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:42

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,563

2,300

Cuộn cảm ferit 100HR (2A)

Cuộn cảm ferit 100HR (2A)

Cập nhật: 16-08-2014 10:08:56

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,625

3,400

Cuộn cảm 100μHR (3Amp)

Cuộn cảm ferit 100μHR (3Amp)

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


7,000

6,375

6,000

Cuộn cảm 220μHR

Cuộn cảm 220μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 1000μHR

Cuộn cảm 1000μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 470μHR

Cuộn cảm 470μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 4,7μHR

Cuộn cảm 4,7μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 22μHR

Cuộn cảm 22μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 10μHR

Cuộn cảm 10μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 1μHR

Cuộn cảm 1μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000

Cuộn cảm 100μHR

Cuộn cảm 100μHR

Cập nhật: 11-08-2014 18:08:05

S.L

1 - 9

10 - 99

100

Đơn Giá


1,500

1,200

1,000