HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Tụ gốm 33P

Tụ gốm 33PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tụ gốm 562P

Tụ gốm 562P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 222P

Tụ gốm 222P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 102P

Tụ gốm 102P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 22P

Tụ gốm 22P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 15P

Tụ gốm 15P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 821P

Tụ gốm 821P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

Tụ gốm 391P

Tụ gốm 391P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

Tụ gốm 561P

Tụ gốm 561P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

Tụ gốm 681P

Tụ gốm 681P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

Tụ gốm 151P

Tụ gốm 151P

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72

Tụ gốm 224P

Tụ gốm 224PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 39

40 - 499

500

Đơn Giá


1,000

875

800

Tụ gốm 471P

Tụ gốm 471PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

84

74

Tụ gốm 331P

Tụ gốm 331PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

84

74

Tụ gốm 221P

Tụ gốm 221PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

84

74

Tụ gốm 104P

Tụ gốm 104PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

88

80

Tụ gốm 103P

Tụ gốm 103PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

85

76

Tụ gốm 101P

Tụ gốm 101PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

84

74

Tụ gốm 68P

Tụ gốm 68PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

84

74

Tụ gốm 33P

Tụ gốm 33PF

Cập nhật: 16-08-2014 09:08:11

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


100

83

72