HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên bán hàng
0905.597.297


Kỹ thuật: Mr. Khoa
05113.508.886


HOTLINE : 0905.597.297
linhkiendientu@bkchip.com
dieplankt@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hits :            Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Người truy cập :   Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Máy chủ internet : Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

Quảng cáo

CHI TIẾT

Tên

Mô tả

Giá bán(VNĐ)

Tụ giấy 103K

103K = 10000pF = Tụ .01

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

400

340

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tụ giấy 684K (400V)

684K = 680nF = Tụ .68 (400V)

Cập nhật: 20-08-2013 09:08:38

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


4,000

3,550

3,280

Tụ giấy 474K (400V)

474K = 470nF = Tụ .47 (400V)

Cập nhật: 20-08-2013 09:08:43

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,675

2,480

Tụ giấy 105 (400V)

105J = 1µF (400V)

Cập nhật: 20-08-2013 09:08:49

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


3,000

2,675

2,480

Tụ giấy 334K (400V)

334K = 330000pF =Tụ .33 (400V)

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 19

20 - 99

100

Đơn Giá


5,000

4,600

4,360

Tụ giấy 334K (250V)

334K = 330000pF =Tụ .33 (250V)

Cập nhật: 20-08-2013 09:08:54

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,500

2,250

2,100

Tụ giấy 823K

823K = 82000pF = Tụ .082

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

438

400

Tụ giấy 822K

822K = 8200pF = Tụ .0082

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

400

340

Tụ giấy 683K

683K = 68000pF = Tụ .068

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

438

400

Tụ giấy 682K

682K = 6800pF = Tụ .0068

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Tụ giấy 562K

562K = 5600pF = Tụ .0056

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

408

352

Tụ giấy 474K

474K = 470000pF = Tụ .47

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 29

30 - 199

200

Đơn Giá


2,000

1,775

1,640

Tụ giấy 473K

473K =47000pF = Tụ .047

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

495

492

Tụ giấy 472K

472K = 4700pF = Tụ .0047

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

410

356

Tụ giấy 333K

333K = 33000pF = Tụ .033

Cập nhật: 20-12-2013 21:12:49

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

475

460

Tụ giấy 332K

332K = 3300pF = Tụ .0033

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Tụ giấy 224K

224K = 220000pF =Tụ .22

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


1,500

1,238

1,080

Tụ giấy 223K

223K = 22000pF = Tụ .022

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

413

360

Tụ giấy 222K

222K = 2200pF = Tụ .0022

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

410

356

Tụ giấy 153K

153K = 15000pF = Tụ .015

Cập nhật: 20-08-2013 08:08:38

S.L

1 - 69

70 - 999

1000

Đơn Giá


500

410

356